Disclaimer / copyright Alkema Lijstenmakerij

DISCLAMER
Onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Desondanks kan het gebeuren dat niet alle informatie op deze website op elk moment actueel, juist en/of volledig is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
Wij streven naar permanente toegankelijkheid van deze website. Niettemin behouden wij ons het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen.
Bepaalde hyperlinks in deze site leiden naar websites buiten het domein van www.alkemalijstenmakerij.nl, welke geen eigendom zijn van Alkema lijstenmakerij. Indien deze links geactiveerd worden verlaat men onze website. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten ons domein.
Voor nadere informatie kunt u met ons contact opnemen.

COPYRIGHT
Niets op deze website mag door derden worden overgenomen zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alkema lijstenmakerij.
De inhoud van deze website zoals teksten, foto’s, afbeeldingen, logo’s, en plaatjes e.d. is eigendom van Alkema lijstenmakerij en wordt beschermd door de Nederlandse en internationale copyrightwetten.
Het is niet toegestaan om de inhoud of software van de website te gebruiken voor andere doeleinden dan het aankopen van en informatie inwinnen over onze producten.
Elke andere manier van materiaalgebruik van deze website, zoals bijvoorbeeld het reproduceren van materiaal ervan voor andere doeleinden, aanpassing, distributie of herpublicatie is uitdrukkelijk verboden zonder de toestemming van Alkema lijstenmakerij.
Voor nadere informatie kunt u met ons contact opnemen.