KWALITEIT

Onze visie op kwaliteit

Wij zijn door de Fine Art Trade Guild gecertificeerde lijstenmakers en werken volgens hun wereldwijd erkende standaarden en richtlijnen. Met de grootste zorg en met de juiste technieken en materialen lijsten wij alles voor je in. Wij staan voor kwaliteit. Je inlijstwerk is daarom bij ons in goede handen.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Vanaf het moment dat je inlijstwerk bij ons binnenkomt totdat het weer onze winkel verlaat zorgen wij hiervoor met grote aandacht.
De door jou uitgezochte lijst(en), passe-partout(s), glas enz. worden door ons met de grootste zorg gezaagd, gesneden en gemonteerd. Wij hebben niets liever dan dat we je met een blij gezicht de deur uit zien gaan. 

Gecertificeerd lijstenmaker

Onze certificering in 2012 door het Engelse Fine Art Trade Guild gaf Geertjan de titel Guild Commended Framer (GCF). Nieuwe richtlijnen in 2017 boden de mogelijkheid om te ‘upgraden’ naar Guild Certified Framer. Dit schepte tevens de verplichting tot het behalen van een jaarlijks aantal CPD (Continuing Professional Developing) points, een soort studiepunten die gehaald kunnen worden door het volgen van workshops, bij- en nascholing, deelname aan wedstrijden, lezen van vakliteratuur het beantwoorden van vragen daarover enz. Vanaf dat moment mocht Geertjan de titel GCF (APF) voeren. APF staat voor Accredited Professional Framer. De richtlijnen van de Fine Art Trade Guild waarborgen de hoogst mogelijke kwaliteit in inlijsten. Wereldwijd worden deze richtlijnen erkend. Er zijn vier kwaliteitsniveaus voor inlijstingen. Optimaal-, hoog-, gemiddeld- en minimumniveau. Door gebruik te maken van de juiste materialen en technieken voor ieder inlijstniveau wordt de kwaliteit van je inlijsting voor dat niveau steeds gegarandeerd.

 

 

 

 

Sinds 2022 mag Geertjan ‘Advanced’ aan zijn titel toevoegen omdat hij met goed gevolg GCF Advanced: Conservation Framing en GCF Advanced: Mount Design and Function heeft behaald. Dit zijn twee van de drie Advanced modules, die aangeboden en geëxamineerd worden door de Fine Art Trade Guild. In 2023 is hij ook voor het specialisme GCF advanced: Textile Framing geslaagd en tevens benoemd als trainer/ examinator.  

Alkema Lijstenmakerij is de eerste lijstenmakerij in Nederland die volledig gecertificeerd is door het Fine Art Trade Guild. 

Opleiding Nimeto

Janneke is  mede verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuwe opleiding tot lijstenmaker die er al lang niet meer was in Nederland. Zij is tevens, met zeven anderen, de eerste aspirant lijstenmaker die deze nieuwe opleiding volgde. In november 2020 rondde zij deze opleiding af. Janneke is ook Guild Certified Framer.  Zij is zich verder gaan specialiseren en heeft dit ook laten toetsen. In 2023 heeft zij zowel het examen Conserverend Inlijsten als het Inlijsten van Textiel (zoals borduurwerken, kleding, shirts, textiele kunstwerken etc ) gehaald. Haar studie voor het laatste GCF (APF) Advanced: Mount Design and Function examen heeft ze in juni 2023 afgerond.

Lidmaatschap Fine Art Trade Guild en Framing Standards and Qualifications Committee (FSQC)

Geertjan Alkema is sinds 2019 als enige buitenlander lid van deze commissie die onder andere de standaarden en kwaliteitseisen van de Fine Art Trade Guild vaststelt. De FSQC heeft o.a. in 2020 de studiegids van de Guild volledig herzien en opnieuw uitgebracht. In deze gids worden nu ook de herziene internationale standaarden voor passe-partoutkartons, tapes en lijmsoorten vermeld. Geertjan heeft deze studiegids vervolgens in het Nederlands vertaald.

Lidmaatschap en bestuursfuncties Art-Frame

 Janneke Alkema is van 2016 tot en met 2020 bestuurslid geweest bij onze branchevereniging Art-Frame. Zij is daar o.a. secretaris en waarnemend voorzitter geweest. Naast het organiseren van activiteiten als Meet & Greet en Meet & Learn voor de leden en de nieuwjaarsbijeenkomst, bestond haar taak o.a. uit het organiseren van de algemene leden vergadering en de ledenadministratie. Het opzetten van bij- en nascholing stond hoog op haar prioriteitenlijstje.